Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand


« | Main | »

WOZ Aanslag

Door webmaster | maart 20, 2010

Bij iedereen in de gemeenten Buren en Neder-Betuwe is (eind februari) de aanslag gemeentelijke belastingen inmiddels in de bus gevallen. Deze aanslag is voor de heffing van de O.Z.B. (onroerendezaakbelasting) gebaseerd op de zgn. WOZ-waarde van de woning en/of het perceel. Indien u het niet eens bent met de hoogte van de aanslag kunt u – binnen zes weken na dagtekening – bezwaar indienen.

In het verleden zat er bij elke aanslag een taxatieverslag; dat is een vergelijk met uw woning/zaak ten opzichte van verkochte woningen op het moment van de waardepeildatum. Tegenwoordig moet u het taxatieverslag zelf bij uw gemeente opvragen.

Het is mogelijk dat door de aanleg van het windpark Echteld en de ingebruikname van de Betuwelijn en de dreigende komst van windpark Buren de waarde van uw woning is gedaald. Als u van mening bent dat u vanwege de windturbineparken en/of de spoorlijn geluidhinder ondervindt of dat er sprake is van zichtschade, dan adviseren wij u een bezwaarschrift in te dienen, waarin u aangeeft hoe veel u denkt dat de waarde van uw woning is gedaald.

Vorig jaar heeft de gemeente Buren bij een groot aantal woningen de WOZ waarde, na het indienen van een bezwaar, verlaagd. In de gemeente Neder-Betuwe heeft de rechtbank Arnhem de WOZ waarde van  twee woningen aanzienlijk lager vastgesteld na bezwaar- en beroepschriften van omwonenden.

Van belang is dat de rechtbank in Zwolle heeft geoordeeld dat alleen al het bestaan van plannen voor een windmolenpark reden is voor een waardedaling. (Rechtbank Zwolle, 26-10-2006, nr. 06/607) Als er dus op de datum van WOZ waardebepaling plannen waren voor een windmolenpark, mag men uitgaan van een waardedaling van het huis. Dit was dus ook in Buren het geval op 1 januari 2009.

Klik op de links voor de twee model-bezwaarschriften die u kunt gebruiken indien u het niet eens bent met de door uw gemeente vastgestelde WOZ waarde van uw woning: een model-bezwaarschrift voor ingezetenen van Buren en een model-bezwaarschrift voor ingezetenen van Neder Betuwe.

Maak de brief passend voor uw situatie en dien uw bezwaar in bij de gemeente waar u woont. Om de afstand tussen uw woning / perceel en het windpark Echteld en windpark Buren verwijzen wij u naar de plattegronden (kopje ‘gebied’) op deze site.

Vanzelfsprekend kunt u als u vragen heeft contact opnemen met een van de stuurgroepleden (zie kopje ‘contact’ op deze site) of stuur een mail naar info@deklapvandemolen.nl

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Plaats Reactie