Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand


« | Main

Beslissing op bezwaarschriften

Door webmaster | december 1, 2010

Geachte lezer, nadat er (2, 9 en 16) november 2009 hoorzittingen zijn geweest zodat een ieder zijn/haar bezwaarschrift tegen de aanleg van windmolenpark Buren mondeling kon toelichten aan de commissie bezwaarschriften van de gemeente Buren, heeft deze commissie op 31 maart 2010 advies uitgebracht aan het college van B & W.

Naar aanleiding van dat advies heeft de gemeente Buren een aantal aanbevelingen hieruit opgevolgd en voorts besloten alle bezwaren ongegrond te verklaren en de verleende bouwvergunning aan WEOM (tegenwoordig NUON) te handhaven, en een aantal bezwaarschriften niet ontvankelijk te verklaren.

De gemeente Buren geeft in een persbericht (klik op de link) uitleg over de onderbouwing hiervoor. De volledige beslissing van de gemeente Buren  kunt u vinden onder het kopje ‘links en downloads’ op deze website. Hier vindt u ook de beoordeling van bureau DHV dat heeft onderzocht of het windpark Buren mer-plichtig is.

Op 30 november is er een artikel in de Gelderlander verschenen (zie kopje ‘nieuws lokaal’ elders op deze site) met een uitleg over de huidige stand van zaken.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Plaats Reactie