Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand


« | Main | »

NIET OPGEVEN MAAR DOORGAAN!

Door webmaster | juni 17, 2009

Het Burense college heeft besloten een bouwvergunning te verlenen voor de aanleg van een windturbinepark aan de Schaapsteeg/Zilverlandseweg in Lienden. Ondanks de geringe milieuwinst die het park zal opleveren, ondanks de aanzienlijke waardevermindering van de vele woningen in het plangebied, en ondanks de landschappelijke schade die het zal aanrichten, heeft het gemeentebestuur tóch zijn zin doorgedreven. De politieke blunders, de ernstige bestuurlijke fouten en de grove nalatigheden die wij in de afgelopen anderhalf jaar aan het licht hebben gebracht, zijn voor de politieke partijen die het in Buren voor het zeggen hebben (PvdA, PCG en Gemeentebelangen D66), geen aanleiding geweest het college van burgemeester en wethouders tot de orde te roepen.

Het besluit om een bouwvergunning te verlenen betekent niet dat het windturbinepark er ook komt! Na publicatie van het besluit kunnen belanghebbenden binnen zes weken een bezwaarschrift indienen bij de “onafhankelijke commissie bezwaarschriften” van de gemeente Buren. Deze commissie brengt advies uit aan het college, dat de bouwvergunning vervolgens al dan niet kan intrekken.

MAAR DE RECHTER HEEFT HET LAATSTE WOORD

Als initiatiefnemer WEOM van plan is om na afgifte van de vergunning snel te gaan bouwen, zal het actiecomité bij de voorzieningenrechter om een schorsing van de bouwvergunning vragen voor de periode dat het bezwaarschrift nog in behandeling is. En mochten de bezwaren door de “commissie bezwaarschriften” worden afgewezen, dan zullen wij bij de rechtbank om vernietiging van de bouwvergunning verzoeken. In laatste instantie kan zo’n verzoek ook nog aan een hogere instantie, de Raad van State, worden voorgelegd. De Klap van de Molen is in elk geval van plan alle mogelijkheden te benutten die de wet  biedt om de bevolking te beschermen tegen onbekwaam en onbehoorlijk bestuur door de lokale en provinciale autoriteiten.

De belangen zijn groot. Volgens schattingen zullen de meer dan tweeduizend woningen gelegen in een straal van 2,5 kilometer rond het windturbinepark gemiddeld 10% in waarde dalen.

WAT ONS NU TE DOEN STAAT

1. Het actiecomité stelt voor dat elke individuele bewoner een bezwaarschrift bij de gemeente Buren indient.  Binnenkort zullen wij een model bezwaarschrift  verspreiden dat bij het actiecomité kan worden ingeleverd.

2. Vervolgens stellen wij voor dat het actiecomité namens alle bewoners in het plangebied een gerechtelijke procedure in gang zet. Het actiecomité voert hierover overleg met juristen die gespecialiseerd zijn op het gebied van de ruimtelijke ordening, het bestuursrecht en de milieuwetgeving.

3. Tenslotte zijn wij van plan in de komende weken hierover een informatiebijeenkomst te beleggen waar de advoca(a)t(en) die ons zullen bijstaan nadere uitleg geven over wat ons te doen staat. Ook zult u op die bijeenkomst worden geïnformeerd over de waardevermindering van woningen in het plangebied en over de schadevergoeding waar bewoners mogelijk aanspraak op maken mocht het park onverhoopt worden aangelegd.

HELP ONS EN WORDT DONATEUR

Goede juridische bijstand kost veel geld. Rechtsbijstandverzekeringen zullen mogelijk slechts een deel van de kosten van juridische hulp willen vergoeden, tenzij  verzekerden gezamenlijk optreden. In dat geval kunnen we de allerbeste advocaten inschakelen. Daarom vragen we bewoners met een rechtsbijstandverzekering zich bij het actiecomité te melden.

Maar ook als u geen rechtsbijstandsverzekering hebt zult u van onze gang naar de rechter kunnen profiteren.  Wel roepen we iedereen op bij te dragen in de kosten van onze acties en donateur te worden van de Klap van de Molen. U kunt uw bijdrage, klein of groot, storten op bankrekeningnummer 101347413 van de Klap van de Molen in Kesteren*.

Help ons, als de Betuwe u lief is!

Actiecomité De Klap van de Molen

*De Klap van de Molen is een stichting ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 30247891. Giften aan deze stichting zijn aftrekbaar van de belasting.

Onderwerpen: Nieuws | 5 reacties »

5 Reacties op “NIET OPGEVEN MAAR DOORGAAN!”

 1. P. van Ommeren schrijft:
  21 juni 2009, 18:39

  ONGELOOFLIJK!!!!! Een bouwvergunning verlenen, hoe is dat mogelijk.
  Hoe zit het met alle zienswijzen, moest de zienswijzennota niet eerst zorgvuldig worden gerepareerd, dit heeft die wethouder Hompe toch in een raadsvergadering toegezegd.
  Is het niet een normale gang van zaken om eerst de belanghebbenden te informeren m.b.t. de stand van zaken, voordat stiekem een vergunning wordt verleend. Durft de wethouder nog steeds vol te houden, dat het aan goede communicatie niet ontbreekt.
  Pikken de raadsleden dit òòk weer van deze wethouder, die als een Nijmeegse olifant door onze Betuwe walst.
  Ik word echt kotsmisselijk van de slappe hap, die in deze gemeenteraad zit. Altijd smoesjes van “we kunnen niet anders” en zich overal achter verschuilen. De gemeenteraad is de opdrachtgever van het College, waarom laten zij zich dan iedere keer de les lezen.
  Ze zouden op moeten staan en met de vuist op tafel slaan, dit windmolenpark kan en mag je de burgers (en de Betuwe) niet aan doen en al helemaal niet op de manier waarbij het iedereen inclusief raadsleden door de strot wordt geduwd.
  Bij de verkiezingen voor het Europees Parlement was het verlies voor de PvdA in Buren al boven het landelijk gemiddelde met ruim 15% en ik roep iedereen op door te gaan met deze anti PvdA (maar ook D66/GB en PCG) campagne om bij de gemeenteraadsverkiezingen het verlies minimaal te verdubbelen! Deze achterkamertjes politiek moet echt afgelopen zijn.
  Beste leden van het actiecomité hebben jullie weleens overwogen om zelf in de politiek te gaan, jullie komen voor de burgers op en staan voor het behoud van de Betuwe èn jullie durven tenminste wèl je mond open te trekken.
  MIJN STEM KRIJG JE.
  P. v. Ommeren

 2. René Foppen schrijft:
  21 juni 2009, 20:00

  Geachte Heer/mevrouw van Ommeren,

  Ik kan me volledig vinden in uw commentaar, uw vooruitziende blik m.b.t. de de politieke afrekening zal zeker ( ook naar mijn idee ) bewaarheid worden. Persoonlijk denk ik dat “men” dit ook merkt in Buren en in Neder-Betuwe.
  Pijnlijk is het te constateren dat u gelijk heeft. Overigens doet u ook een aardige suggestie, en nemen we die zeker mee in ons overleg.

  m.vr.gr

  René Foppen

 3. Henk Moelenwiek schrijft:
  21 juni 2009, 21:25

  Lieve mensen, (vrienden van de Klapvandemolen )

  Anders denkt zomaar iedereen dat hij of zij een lief mens is, nou eeg nie.

  Ik ben inmiddels bij de Gelderse Roos geweest en de opdracht van de therapeut meegekregen.
  Overdag moet ik mijn gedachten aan het papier toevertrouwen en s’nachts zou ik dan beter kunnen slapen, hierbij geef ik u en voorbeeld van mij hersenspinselen………..

  Aan alle lieve mensen, die ook doodziek worden ( alleen al van het idee) van die windmolens.
  Die gasten van dat Actie comité , werken zich echt de naad uit de broek, om u te informeren, maar niet alleen dat, ze schrijven brieven , kopieren van alles en nog wat, steken heel veel vrijetijd in in deze beweging, ook hun eigen geld,en weet je wat ze ervoor terug willen……..helemaal niks.
  Ik heb pas nog met en paar van die mensen gesproken, deed me een beetje denken het gevecht tegen windmolens , die Spanjaard met z’n hulpje.
  Maar nee dit zijn toch andere lieden, behalve dat hun eigen huis ook minder waard zal worden, zijn ze gedreven en willen ze tot het uiterste gaan, gezond fundamentalisme lijkt het me. Ze zijn geenzinds van plan te wijken voor die gasten uit Buren. En gaan tot het gaatje, ik moet zeggen dat ik daar echt diep respect voor heb, hulde dat we samen in twee gemeenten wonen met zulke fantastische mensen.
  Ik doe op u als bewoner van een van deze gemeentes dan ook een meer dan dringend beroep op u, mee te doen aan de bestrijding van deze onzinnige windmolen ideeen.
  De laatste of liever gezegd de eena laatste gang is die van de rechter, de bijstand kost veel, heel veel geld , help ons alstublieft mee deze waanzin tot staan te brengen, u kunt er NU NOG IETS AAN DOEN, straks niet meer. Neem een voorbeeld aan mij, ik heb ( i.o.m, ) mijn huisarts een afspraak gemaakt met de Gelderse Roos om te leren praten over mijn ongenoegens enz.
  Ik hoop meer rust te vinden en ook mijn vrouw Sara minder tot last te zijn, want die word ook doodziek van dat gezeur over die windmolens.
  Ik wil u helpen om een uitweg te zoeken voor dat constante gezoem van die dingen, de slagschaduw,de ontwaarding van uw onroerendgoed, maar het allerbelangrijkste is uw gezondheid, u kunt er ziek van worden, en niet zo’n klein beetje ook…………………
  Wellicht komen we elkaar tegen bij de Gelderse Roos. Nee dat kan niet de bedoeling zijn.
  Mensen grijp deze kans, help uzelf en Henk natuurlijk.
  Lijkt het u niet geweldig in een gemeente te wonen waar we elkaar hebben gevonden en kunnen zeggen, dat hebben we samen toch maar mooi geflikt, met een knipoog naar onze kinderen.

  Ik moest absoluut van Sara zeggen, dat zij u dankbaar is omdat u het commentaar van Henk zo gelaten over u heen laat gaan.
  Maar dat wist ik ook wel …..u bent fantastisch,

  Henk

 4. Pieter vd Broek schrijft:
  21 juni 2009, 21:30

  Je moet die raadsleden niet allemaal over een kam scheren. Er zitten ook wel goeie tussen. Hebben jullie die website van Remco Dijkstra wel eens bezocht? Ik ben het er wel mee eens dat die PvdA en zijn wethouders zo snel mogelijk hun biezen moeten pakken.

 5. Ida de Wind- van Bommel schrijft:
  21 juni 2009, 21:37

  Ik vind het onbegrijpelijk dat ze die bouwvergunning willen verlenen. Het verpest onze streek en levert niets op. Kunnen die dingen niet op het industrieterrein van Tiel geplaatst worden? Dit is echt een schande vind ik. Wie bedenkt er nu zoiets? Kan die advocaat van u ook niet die wethouders aanpakken die hier verantwoordelijk voor zijn? Of is domheid niet bij wet verboden?

Plaats Reactie