Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

Nieuws (dagbladen)

Secretaris-generaal EZ Buijink wil af van Nederlandse klimaatdoelen 7 januari 2010, Financieele Dagblad. Lees het bericht.

Miljarden verwaaien 24 december 2009, De Telegraaf. Windmolenstroom gaat huishoudens veel geld kosten. Lees het artikel.

Nieuwe studie: windmolens zijn zinloos 17 december 2009, Elsevier. Windmolens besparen veel minder fossiele brandstoffen en CO2 dan altijd is aangenomen. Het is zelfs niet onmogelijk dat het bouwen van een windmolen juist leidt tot een hoger gebruik van fossiele brandstoffen en dus een hogere uitstoot van het broeikasgas CO2. Lees verder.

‘KLIMATOLOGIE, zieke wetenschap 13 december 2009, De Telegraaf. Fraudespecialist Rörsch: e-mails climategate bewijzen de intentie tot bedriegen. Lees het artikel.

Jarenlang geknoei met klimaatfeiten 24 november 2009, De Telegraaf. Lees het artikel.

Met prestaties van windenergie is het droevig gesteld Pieter Lukkes is emeritus hoogleraar geografie en zegt in Het Financieele Dagblad van 5 oktober 2009: “ Het kabinet streeft naar 10.000 MW windenergie op het land en op zee. Is dat nodig om de CO2-uitstoot te beperken? Nee, want het Centaal Planbureau heeft geschreven dat die beperking onder de bestaande Europeesche regelgeving gelijk is aan nu. Het klimaat heeft daar dus niets aan”. Lees het artikel.

Eén kerncentrale beter dan 6000 windmolens 25 september 2009, De Volkskrant. “Een kerncentrale levert evenveel energie als 6.000 windmolens, is veel goedkoper en schoner!, en vriendelijker voor dieren. Dat beoogt Sjef Peeraer in de Volkskrant. Lees het artikel

Duurzame toekomst iets vertraagd donderdag 13 augustus, De Gelderlander. Raakt windenergie uit de gratie? Volgens een Deens onderzoeksbureau lijkt het daar wel op. Nederlandse deskundigen zijn echter optimistisch, hoewel de bouw van windturbines wel wat sneller mag. “Wat er nu wordt ontwikkeld is jaren geleden al bedacht”.  Hier het volledige artikel.

Is een Windmolenpark slecht voor de gezondheid? woensdag 5 augustus 2009, The Independent via St. JAS. Lees bericht en het advies om windmolens voortaan op minstens 2 km afstand van woonhuizen te plaatsen. Hierbij ook een verklaring van Dr. Nina Pierpont over het wind turbine syndroom (WTS), maart 2006.

Windenergie weer uit de gratie maandag 3 augustus 2009, het Parool

AMSTERDAM, Dit jaar zal het aantal bestellingen voor windmolens in de wereld halveren. De crisis en de dalende olieprijs hebben de windmolen fabrikanten diep in de problemen gedrukt. Lees het artikel en kom tot dezelfde conclusie als het actiecomité: windmolens dienen enkel een commercieel belang.

Wiek van windmolen valt op A6 bij Lelystad woensdag 27 mei

In bijna alle nieuwsuitzendingen en dagbladen is hierover gepubliceerd. Door op deze link te klikken krijgt u de beelden van het NOS journaal. Of lees het artikel in het parool.

Pleidooi bouwstop windparken in EU dinsdag 26 mei door ANP en Reformatorisch Dagblad. U kunt het artikel lezen onder deze link.

Zaterdag 3 augustus 2008, De Telegraaf Het stormt minder de opbrengst van windenergie is sinds 1988 met ruim 20 procent gedaald. Dit blijkt uit gegevens van ‘Wind Service Holland’, een initatief van winddeskundige Jaap Langenbach. Lees het krantenbericht.

Maandag 21 juli 2008, De Pers Windmolen bedreigt vleermuizen

Het groeiend aantal windmolens is gevaarlijk voor de Nederlandse vleermuizen. Volgens zoogdiervereniging VZZ vliegen de beestjes geregeld in de draaiende wieken. Lees het artikel

Donderdag 11 juni 2008, De Telegraaf Cramer gokt mis met windenergie

Van onze parlementaire redactie
DEN HAAG, donderdag Milieuminister Cramer bouwt luchtkastelen met haar windenergieplannen. Die harde kritiek komt uit de Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid. De wens van de PVDA-bewindsvrouw om over twaalf jaar twintig procent van ons energieverbruik uit duurzame energie te halen, is “schier onmogelijk” aldus voormalig WRR-lid Leigh Hancher.
Aangezien dertig procent van ons energieverbruik op gaat aan stroom, zou in 2020 dus twee derde van alle electriciteitsopwekking uit wind- of zonne-energie moeten bestaan. Die verwachting is niet reëel.
Ons dichtbevolkte land is ook helemaal niet geschikt om massaal in te zetten op wind- en zonne-energie, oordeelt Hancher. “Windmolens zet je neer in een land dat vol staat met bomen, niet vol met huizen. “Zelfs grootschalige windparken op de Noordzee ziet de WRR niet zitten. “De verkeersdrukte op zee is veel te groot. Laat ze dat maar in Noorwegen proberen”. Bron: De Telegraaf

Zaterdag 7 juni 2008, De Telegraaf

Vergeet windmolens, bouw kolencentrales Singer (VS) morrelt aan dogma broeikaseffect.

DELFT – Vergeet windmolens. Bouw steenkool- of kerncentrales. “Welke van de twee maar de goedkoopste elektriciteit oplevert.” Met deze prikkelende boodschap reist de Amerikaanse wetenschapper Fred Singer deze weken langs Europeesche politici en universiteiten. Klimaatrealist Singer stoot met genoegen de heilige huisje van de broeikasideologie omver. “CO2 heeft een onbetekende invloed op het klimaat”, stelt hij. “Daarom moeten we ophouden die uitstoot te beperken. Dat is nutteloos en veel te kostbaar”. lees hele artikel

Woensdag 4 juni 2008, Nederlands Dagblad

Hoofdpijn van de windmolens lees artikel aangereikt door een buurtbewoner

Woensdag 4 juni 2008, De Telegraaf

Geluid windmolens wekt irritatie op lees artikel ingezonden door www.dimitri.nu

Maandag 17 maart 2008, Algemeen Dagblad

Streep door windmolenplan Houten
Defensie gaat niet accoord met het huidige Houtense plan voor de bouw van drie windmolens langs het Amsterdam-Rijnkanaal. lees artikel

Maandag 17 maart 2008, ingezonden bericht (bron Provinciale Statenfractie VVD Gelderland)

Gedeputeerde staten houden star vast aan natte vingerwerk voor windmolens, lees meer

Maandag 3 maart 2008, ingezonden bericht (bron de groene rekenkamer)

Windmolen slaat op hol en explodeert, bekijk het filmpje en huiver!

Woensdag 13 februari 2008, blikopnieuws.nl

Gedwongen plaatsing windmolens

Steeds meer bewoners van gemeenten, waaronder Arnhem, Hattem, Bronckhorst, Beuningen en Buren verzetten zich tegen de gedwongen plaatsing van windmolens op het grondgebied van hun gemeenten. Desondanks houdt gedeputeerde Annelies van der Kolk, bestuurlijk verantwoordelijk voor het energie- en klimaatbeleid van de provincie vast aan haar standpunt. Met behulp van een nieuw ruimtelijk ordeningsinstrument, het zogenaamde inpassingsplan, wil zij ongehoorzame gemeenten op de knieën krijgen. De VVD-fractie in de Provinciale Staten verzet zich. VVD Statenlid Kees Hoogervorst: “Als gemeenten windmolens willen dan is dat prima. Maar gemeenten dwingen, daarvoor is de maatschappelijke winst van windenergie te dubieus. Het zet nauwelijks zoden aan de dijk als het gaat om elektriciteitsvoorziening en reductie van CO2, terwijl het leefklimaat vaak aanzienlijk wordt aangetast.” Over de onaanvaardbare “walk-over” van de gedeputeerde, voelt de VVD, Gedeputeerde Staten flink aan de tand door het stellen van schriftelijke vragen. In afwachting van de antwoorden, bezint de VVD Statenfractie zich op vervolgstappen. Bron: blikopnieuws.nl