Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

De Kláp van de Dag

399 Bezwaarschriften ingediend, 31 juli 2009

Sinds de bezwaren die tegen het windmolenpark Buren zijn ingediend, blijken er nog 2 dorpen zich te hebben toegevoegd aan de toch al lange rij van 16! dorpen die onder de verantwoordelijkheid van de gemeente Buren vallen; te weten Aalst en Lingemeer. Quote: ‘een te grote broek kan alleen maar afzakken’.

‘Men heeft ons Vaderland verkwanseld aan de Akzo en de Shell, en de eer is een meneer met een onteigeningsbevel!’ zong Robert Long in ‘Moederziel Alleen’ (1979). Hierop geïnspireerd schreef een lid van het actiecomité dd 21 juli 2009:

‘Men heeft de Betuwe verkwanseld aan de WEOM en de trein……. en wat eens een groene long was, blijkt een afvalput te zijn!’

Europeesche verkiezingen 4 juni 2009

Het gaat niet goed met de Partij van de Arbeid: landelijk verlies 11,5 %. Maar in de gemeente Buren is het nog droeviger gesteld: 15,8 % verlies. Ga zo door!!

Uit de RBC dd 27 mei 2009

“Ja Trieje, da is aanders dan un weindexplosie. Die krijge ze straks in Kestere as ut weindmeulepark aon de Schaopsteeg deurgeej. Un aontal minse die daor wone hebbe de gemeente Bure un klap van de meulen probere te geve um hullie tot aandere gedachte te brenge, mar da he tot op hede niks gebroch. De minse aon de Schaopsteeg zijn bang da hullie straks nie mir buite kunne zit, umda ze dan mit klaor geweld in de nek worde geblaoze deur Burense weind. Dan krijge ze nie de weind van veure, mar de weind van achtere”.

CO2 uitstoot door Google? Jazeker, 7 gram CO2 uitstoot per keer dat u deze zoekmachine gebruikt!!!

Voor u op 12 januari 2009 in de Telegraaf gelezen. “Nooit meer schaatsen door Google”. Lees het berichtje.

EU en overheid, van een oplettende

Sinds er (01-07-2008) een rookverbod in de horeca geldt (opgelegd door Brussel en Den Haag) stoken ondernemers zich blauw aan terrasverwarming. Hoeveel windmolens moeten daarvoor geplaatst worden???

Tot onze verbazing worden er in Engeland zelfs windmolens gestolen…! Klik op deze link

Nieuw Betuws taalgebruik, van uw reporter

De winkmolens leiden tot verfrommeling van het landschap….. ehuh?

Kesteren 23 februari, van uw luisterend oor

“Ik heb die windmolens (Echteld) wel gezien, maar wanneer wordt dat park nu aangelegd?”

Brussel 22 februari, zo denken de buren erover:

“Een Nederlander die tegen windmolens is, is zoiets als een Italiaan die geen pizza eet”.

Windmolen Texel crasht, Tefegraaf 8 februari 2008

In de passantenhaven op Texel is een van de vier windmolens gecrasht. Hierbij zijn de bladen naar beneden gevallen. Volgens eigenaar Nuon is het voor het eerst dat dit gebeurd. De gemeente heeft de Raad voor de Verkeersveiligheid gevraagd een onderzoek in te stellen en Nuon gesommeerd de 30 meter hoge molens stil te zetten. Volgens de eerste berichten zou de windmolen door de harde wind op hol zijn geslagen. Maar Texelaar Jan Bakker die kort tevoren met zijn hond over de dijk liep, spreekt dat tegen. “Ik zat net in mijn auto toen de boel naar beneden kwam. Het is echt een wonder dat ik niet geraakt ben.”

Van de redactie, 28 januari 2008

Een klap van de molen hebben. Dat betekent zó’n slag van de molenwiek gekregen hebben dat men er van suizebolt, draait, en, in overdrachtelijke zin: niet wel bij het hoofd zijn, niet bij zijn verstand zijn; van lotje getikt zijn; in de 17de eeuw: een meulenslach hebben, of (Fr.) avoir un coupe de hache; (D) einen Klaps haben; (Eng.) To be crack-brained; to have a tile off. (Dr F.A. Stoett, Nederlandse Spreekwoorden en gezegden)

Veel ingezetenen van Buren en Neder-Betuwe suizebollen er nog van. De bekendmaking van plannen om nabij hun woningen gigantische windmolens te plaatsen. Wat heeft hun gemeentebesturen toch bezield om aan die plannen hun medewerking te verlenen? Een klap van de molen? We mogen niets uitsluiten. Maar wat er ook achter steekt, het is tijd dat lokale politici en bestuurders er aan worden herinnerd dat zij vooraleerst de lokale belangen moeten behartigen en de belangen van ingezetenen in plaats van die van de windhandel en de windindustrie.