Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

Nieuws (lokaal)

‘Klap Molen vindt Buren ‘niet kies’ , Gelderlander 30 november 2010. Lees het bericht.

Ingezonden brief van actiecomité De Klap van de Molen, Gelderlander 24 september 2010. Lees de publicatie.

Windpark kost nu al drie ton, Gelderlander 14 september 2010. Lees het krantenbericht.

Windpark kieswijzer in Buren, Gelderlander 22 februari 2010. Lees het krantenbericht.

Reacties politieke partijen Neder-Betuwe op ‘plaatsing windmolens’ Rhenense Betuwse Courant 6 januari 2010. Lees het krantenartikel. De meningen van VVD, GB en PvdA zoals die in de weekkrant van 4 januari 2010 zijn gepubliceerd kunt u lezen door op de betreffende partij te klikken.

Windmolens nodig maar ‘Wat Buren wil gaan doen is niet zo fraai’ Rhenense Betuwse Courant 30 december 2009. Wij hopen dat de PCG in Buren (zie “windmolens niet zuinig genoeg”) een voorbeeld wil nemen aan hun partijgenoten van de SGP in Neder Betuwe. Lees het artikel.

Windmolens niet zuinig genoeg Zakengids 23 december 2009. Lees het bericht.

Raad Neder-Betuwe over geld, steenuil en windmolens RBC 18 november 2009. Lees het artikel.

Zaterdag 14 november 2009, De Gelderlander, door Eric Wijnacker

Laat pleidooi tegen windmolenpark “Neder Betuwe vindt ‘Burens’ windmolenpark veel te dicht bij Kesteren liggen”. Lees het artikel naar aanleiding van de motie die afgelopen donderdag door de SGP in de raad van Neder Betuwe is ingediend.

Zaterdag 7 november 2009, De Gelderlander

Windenergie vraagt groot offer Actiecomité: “Offer dat bevolking moet brengen is des te pijnlijker als men bedenkt dat windenergiebeleid nauwelijks iets oplevert”. Lees de linkerpagina en rechterpagina door op de link(s) te klikken.

Dinsdag 3 november 2009, Reformatorisch Dagblad, door Jasper van den Bovenkamp

Felle kritiek inwoners Buren op windmolenpark Maurik – De vier windturbines die de gemeente Buren langs de snelweg A15 wil plaatsen, deden tijdens een hoorzitting in dorpshuis ’t klokhuis in Maurik maandagavond het stof weer flink opwaaien. ‘Als het aan mij ligt, krijgen jullie een rode kaart en doeken jullie allemaal op”. Klik op de link om het artikel te lezen.

Vrijdag 23 oktober 2009, De Gelderlander

Oproep Klap van de Molen: ‘Kom naar de hoorzitting’ Lees dit korte bericht.

Woensdag 5 augustus 2009, Rhenense Betuwse Courant

Bezwaren tegen windpark Ook onze plaatselijk huis-aan-huis-krant bericht hierover. “Meer dan vierhonderd bezwaarschriften zijn ingediend tegen de aanleg van het windpark Buren”. Lees  het artikel.

Dinsdag 4 augustus 2009, De Gelderlander

Neder-Betuwe: windpark is geen botsing waard met gemeente Buren De gemeente Neder-Betuwe heeft ondanks aandringen van het actiecomité de Klap van de Molen besloten geen bezwaarschrift in te dienen tegen de bouw van het windpark in Lienden op de grens van Neder-Betuwe. Lees verder.

Maandag 3 augustus 2009, De Gelderlander

Verzet windpark groot Actiegroep de Klap van de Molen heeft bij de gemeente Buren 399 bezwaarschriften ingediend tegen de bouw van een windmolenpark bij Lienden. Lees verder.

Maandag 3 augustus 2009, 8.15 uur life bij Omroep Gelderland

Actiegroep de Klap van de Molen heeft 399 bezwaarschriften verzameld tegen de bouw van 4 windmolens van 135 meter hoog langs de A15 bij Lienden. Beluister het interview met voorzitter Rene Foppen van het actiecomité.

Donderdag 30 juli 2009, Reformatorisch Dagblad

SGP Neder-Betuwe: Stop bouw turbines Lees het artikel.

Woensdag 15 juli 2009, ingezonden stuk aan het actiecomité door Rudolf Pastoor

Boerenbedrog! “Er zijn veel mensen die van alles doen uit overtuiging en met de beste bedoelingen, maar door onjuiste uitgangspunten of informatie niet weten dat ze er volledig naast zitten. Dat is m.i. ook het geval met de windmolens voor het opwekken van zogenaamde ‘groene energie’. Lees mijn verhaal en weeg dan mijn argumenten”.

Woensdag 15 juli 2009, Rhenense Betuwse Courant

Aanleg park is nog geen gelopen race Dat zei de Groningse advocaat Veltman op de druk bezochte informatieavond, georganiseerd door actiecomité De Klap van de Molen. Lees verder onderaan pagina 29 van het RBC.

Woensdag 1 juli 2009, Rhenense Betuwse Courant

Rechtszaak om windmolenpark

Lienden/Kesteren: Actiecomité De Klap van de Molen is een gerechtelijke procedure gestart om de bouw van het gewraakte windpark tegen te gaan. Lees verder.

Onderzoek naar windmolenpark Buren woensdag 10 december door Reformatorisch Dagblad. U kunt het artikel lezen door op de link te klikken.

donderdag 11 december schrijft de Gelderlander:

Onderzoek naar windmolenpark langs de A15.

Klik op de link om het artikel te lezen.

Woensdag 1 oktober 2008, Rhenense Betuwse Courant

Geef windmolens een kleurtje ??? ???????????? U leest het goed zie artikel

Vrijdag 29 augustus 2008, De Gelderlander Stop aanval op landschap

‘Actiecomité De Klap van de Molen heeft zich gericht tot het college van Gedeputeerde Staten van Gelderland’. Lees verder.

Donderdag 27 maart 2008, de Gelderlander

Windmolens Buren gaan voorlopig verder lees artikel

Woensdag 26 maart 2008, uit: De Ondernemer (= de Gelderlander)

Bouw windmolens Buren niet meer tegen te houden lees artikel

Maandag 17 maart 2008, ingezonden bericht (bron Provinciale Statenfractie VVD Gelderland)

Gedeputeerde staten houden star vast aan natte vingerwerk voor windmolens, lees meer

Donderdag 28 februari 2008, de Ondernemer

Windmolens Lienden op de tocht

“De plaatsing van vier windmolens in het buitengebied van Lienden, op de grens met Kesteren, wankelt. De gemeenteraad van Buren heeft gisternacht besloten het onderwerp opnieuw op de agenda te zetten”. Lees het volledige artikel

Woensdag 13 februari 2008, blikopnieuws.nl

Gedwongen plaatsing windmolens

Steeds meer bewoners van gemeenten, waaronder Arnhem, Hattem, Bronckhorst, Beuningen en Buren verzetten zich tegen de gedwongen plaatsing van windmolens op het grondgebied van hun gemeenten. Desondanks houdt gedeputeerde Annelies van der Kolk, bestuurlijk verantwoordelijk voor het energie- en klimaatbeleid van de provincie vast aan haar standpunt. Met behulp van een nieuw ruimtelijk ordeningsinstrument, het zogenaamde inpassingsplan, wil zij ongehoorzame gemeenten op de knieën krijgen. De VVD-fractie in de Provinciale Staten verzet zich. VVD Statenlid Kees Hoogervorst: “Als gemeenten windmolens willen dan is dat prima. Maar gemeenten dwingen, daarvoor is de maatschappelijke winst van windenergie te dubieus. Het zet nauwelijks zoden aan de dijk als het gaat om elektriciteitsvoorziening en reductie van CO2, terwijl het leefklimaat vaak aanzienlijk wordt aangetast.” Over de onaanvaardbare “walk-over” van de gedeputeerde, voelt de VVD, Gedeputeerde Staten flink aan de tand door het stellen van schriftelijke vragen. In afwachting van de antwoorden, bezint de VVD Statenfractie zich op vervolgstappen. Bron: blikopnieuws.nl

Maandag 4 februari 2008, van het actiecomite

HOE VOORKOMT U DE AANLEG VAN WINDPARK BUREN?

Het gemeentebestuur van Buren heeft het voornemen om Wind Energie Ontwikkelings Maatschappij WEOM vergunning te verlenen voor de aanleg van een windpark aan de Schaapsteeg/Zilverlandseweg.

De vergunning is nog niet verleend. Tot uiterlijk 27 februari 2008 kunnen inwoners van Buren en Neder-Betuwe hun mening geven over de plannen voor het windpark. Daarna zal het gemeentebestuur al dan niet toestemming verlenen voor de aanleg.

Mocht het gemeentebestuur onverhoopt toch besluiten vergunning te verlenen voor de aanleg van het park, dan kunnen bewoners daar nog bezwaar tegen aantekenen. Maar zover hoeft het niet te komen.

Hoe meer inwoners hun stem laten horen, des te groter de kans dat het gemeentebestuur van zijn voornemen afziet.

Doe mee, volg het voorbeeld van vele anderen, en stel het gemeentebestuur op de hoogte van uw zienswijze en bedenkingen!

Onder het kopje links en dowloads op deze website treft u een voorbeeld-brief van een zienswijze die u kunt dowloaden en zonodig aanpassen aan uw eigen situatie. Vermeld op uw zienswijze en envelop: “Zienswijze vrijstelling bouwplan” en stuur deze ondertekend naar:

het College van Burgemeester en Wethouders van Buren, De Wetering 1, 4021 VZ Maurik.

Zaterdag 26 februari 2008, van de redactie

Het Actiecomite ‘De Klap van de Molen’ heeft de fracties van de gemeenteraad van Buren verzocht om een onderhoud voor 4 februari a.s.

“VERZOEK OM EEN ONDERHOUD

Zoals we u eerder hebben laten weten hebben bezorgde inwoners van Lienden, Aalst, Kesteren, Ochten, Pottum, en Echteld een “actiecomite” opgericht met het doel de plaatsing van windturbines in Buren en Neder-Betuwe te voorkomen. Voor wat het Windpark Buren betreft vinden wij dat de gemeenteraad van Buren de beslissing voor de bouw van dit “park” in een te vroeg stadium heeft neergelegd bij het college van Burgemeester en Wethouders. Wij roepen de Burense raadsfracties op om besluiten die de raad heeft genomen in november 2006 en juni 2007 te heroverwegen. Er zijn twee belangrijke redenen die een heroverweging rechtvaardigen.

1. Sedert november 2006 hebben zich een aantal nieuwe ontwikkelingen op het gebied van windenergie voorgedaan die niet zijn meegewogen in de besluitvorming. Bovendien is de informatie verstrekt aan de gemeenteraad op basis waarvan de raad het college de bevoegdheid heeft gegeven mee te werken aan de realisatie van het windpark, niet volledig en voor een deel zelfs onjuist geweest.

2. De omwonenden van windpark Buren, voorzover woonachtig in de gemeente Neder-Betuwe en in de omgeving van de Schaapsteeg en de Zilverlandseweg, zijn nooit geinformeerd over de plannen, hebben evenmin een uitnodiging ontvangen voor een informatieavond welke heeft plaatsgevonden in september 2006, en voelen zich daardoor ernstig benadeeld. Veel omwonenden van windpark Echteld, voorzover woonachtig in de gemeente Buren, zijn evenmin over de aanleg van het windpark Echteld geinformeerd en hebben daardoor zelfs niet de mogelijkheid gehad zienswijzen in te brengen en bezwaarschriften in te dienen. Het is evident dat wanneer een windpark dicht bij een gemeentegrens wordt aangelegd, de inwoners van de buurgemeente er overlast van zullen ondervinden. Het is teleurstellend dat de inwoners van die buurgemeente niet de mogelijkheid is geboden om in een vroegtijdig stadium deel te nemen aan discussies over zulke plannen. Dit tekent naar ons gevoel de onzorgvuldigheid waarmee met de belangen van inwoners is omgesprongen.

Namens een groot aantal inwoners van Lienden, Aalst, Kesteren, Ochten, Pottum, Echteld en Lingemeer, – ingezetenen van Buren en Neder-Betuwe – in het bijzonder degenen die binnen een straal van 3000 meter van beide windparken wonen, verzoeken wij de raadsfracties van Buren en Neder-Betuwe om een onderhoud.

Doel van dit onderhoud is om u te informeren over de zienswijze van het comite en de bewoners dat het vertegenwoordigt, en kennis te nemen van de opvattingen van uw fractie ter zake.

Wij stellen u voor dit gesprek te laten plaatsvinden bij voorkeur voor 4 februari 2008. Voor een afspraak zullen wij begin volgende week contact met u opnemen.”