Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

Donaties

Donderdag 22 oktober 2009

Stichting de Klap van de Molen wil een onderzoek laten uitvoeren naar de waardevermindering van woningen in het gebied rond de windmolens. Dat moet gebeuren om aan te kunnen tonen dat er voor vele woningen waardevermindering zal optreden, wat uiteindelijk tot een planschade zal leiden. Volgens het – in opdracht van WEOM – door SAOZ verrichte onderzoek zal er van planschade echter geen sprake zijn. U – en wij –  zijn een andere mening toegedaan. Maar zonder een contra-expertise is dat niet hard te maken. Wij vragen een ieder die ons vertrouwd en steunt om een bijdrage hiervoor over te maken op Bankrekening 10 13 47 413, Stichting de Klap van de Molen, Kesteren met als omschrijving ‘donatie onderzoek’.

Wij konden na 19 juni (zie hieronder)  niet langer doorgaan zonder juridische hulp. Ook hiervoor zijn donaties nog steeds van harte welkom. Vermeld dan bij uw omschrijving ‘donatie jurist’. Dan weet u ook dat wij uw geld gebruiken waarvoor U het belangrijk vindt. Alvast onze hartelijke dank!

Woensdag, 15 juli 2009

Nu de gemeente Buren op 19 juni een bouwvergunning (1e fase) aan WEOM heeft verleend, gaan we een nieuwe periode in; het juridische traject is helaas onvermijdelijk. Goede juridische bijstand kost veel geld. Wij roepen iedereen op om ons – behalve moreel – ook financieel te ondersteunen en bij te dragen in de kosten van onze acties en juridische bijstand.

Wordt donateur van Stichting de Klap van de Molen. U kunt uw bijdrage groot of klein overmaken op: Bankrekening 10 13 47 413, Stichting de Klap van de Molen, Kesteren, met als omschrijving ‘donatie’.

Alvast onze hartelijk dank!

Help ons als de Betuwe u lief is!