Recente publicaties

Nieuwsarchief per maand

Gelukkig 2010!

Door webmaster | december 31, 2009

Geachte website bezoeker,

Actiecomité de Klap van de Molen wenst u een

Friese molen in sneeuw zon20dec2009_0782_2

voorspoedig, gezond en mooi 2010!

De rubrieken nieuws zijn bijgewerkt.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Eerste en tweede hoorzitting windmolenpark is geweest

Door webmaster | november 3, 2009

12 november 2009: Inmiddels heeft de tweede zitting ook plaatsgevonden en wordt op maandag 16 november de laatste zitting gehouden. Onder het kopje ‘nieuws lokaal’ staat een artikel wat verschenen is in de Gelderlander op zaterdag 7 november.

Geachte lezer, gisteravond 2 november 2009, heeft de eerste hoorzitting plaatsgevonden in ’t Klokhuis in Maurik. Gezien het grote aantal sprekers dat zich heeft aangemeld wordt de hoorzitting volgende week maandag 9/11 en vermoedelijk ook nog maandag 16/11 vervolgd. Ook dan is de aanvang om 19.00 uur en het einde om 22.00 uur. De zittingen vinden plaats in ’t Klokhuis, Sterappelhof 7 in Maurik. Het Reformatorisch Dagblad deed verslag van deze avond en het krantenartikel kunt u lezen onder het kopje ‘nieuws lokaal’ elders op deze site.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Hoorzitting 2 november 2009

Door webmaster | oktober 22, 2009

Geachte lezer, iedereen die een bezwaarschrift heeft ingediend tegen de aanleg van het windmolenpark in Lienden heeft afgelopen vrijdag (16/10) een uitnodiging ontvangen om naar de hoorzitting te komen: maandag 2 november om 19.00 uur in “Het Klokhuis” Sterappelhof 7 in Maurik. De zitting is openbaar dus ook belangstellenden zijn welkom.

Wij roepen u op om naar deze hoorzitting te komen! zeker als u een bezwaarschrift heeft ingediend. U kunt tijdens de zitting uw mening geven, maar dan moet u wel vóór maandag 26 oktober as spreekrecht aanvragen bij de commissie bezwaarschriften. Telefoon 0344 – 579 579 of per mail aan mevrouw A.M.B. Lagarde, alagarde@buren.nl. Wij raden u aan om dat te doen anders mag u niets – echt niets – zeggen. Indien u in uw bezwaarschrift  erg persoonlijke punten heeft opgenomen die u graag wilt toelichten, kunt u ook bij de bezwarencommissie vragen om een besloten hoorzitting.

Wij hopen dat u massaal gehoor geeft aan bovenstaande oproep. Blijf ons steunen, als de Betuwe u lief is. Dat kan ook financieel op rekeningnummer 10 13 47 413, Kesteren  (meer informatie onder kopje ‘donaties’ op deze site)

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Geen 400… maar meer dan 600 bezwaarschriften ingediend

Door webmaster | augustus 20, 2009

Geachte lezer, naast de 399 bezwaren die via het postadres van de Klap van de Molen zijn binnengekomen, zijn er nog eens ca. 200 rechtstreeks naar de commissie bezwaarschriften gestuurd. Geen twijfel mogelijk: de weerstand tegen de aanleg van windpark Buren is groter dan verwacht. Zodra er nieuws is omtrent de hoorzittingen stellen wij u daarvan via deze website op de hoogte.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

Aantal ingediende bezwaarschriften? 399!!!

Door webmaster | augustus 1, 2009

Geachte website bezoeker,

Gisteren om 24.00 uur sloot de termijn voor het indienen van bezwaarschriften.  Bij het actiecomité zijn 399 bezwaarschriften tegen de aanleg van windmolenpark Buren binnengekomen. Daarbij zijn ook meegeteld de bezwaarschriften van mensen die aan ons door hebben gegeven hun bezwaar rechtstreeks (26) aan de gemeente te hebben gestuurd.

Dit aantal overtreft onze verwachting en wij danken iedereen die een bezwaarschrift heeft ingediend. Het mag hieruit duidelijk zijn: er is veel weerstand tegen de aanleg van  windmolenpark Buren en geen sprake van een maatschappelijk draagvlak. Vanuit de media is er ook veel belangstelling voor dit onderwerp.  U kunt alles lezen en horen onder het kopje ‘nieuws (lokaal)’ elders op deze website. Onder kopje ‘nieuws (dagbladen)’  hebben wij een recent (3 aug.) artikel uit het Parool geplaatst.

Onderwerpen: Nieuws | Geen reacties »

DIEN VOOR 31 JULI EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Door webmaster | juli 10, 2009

OPROEP aan alle Betuwenaren

Geachte lezer,

Heeft u bezwaar tegen de aanleg van een windturbinepark aan de Schaapsteeg in Lienden? Dan roepen wij u op om vóór 31 juli een bezwaarschrift in te dienen tegen het besluit van de gemeente Buren om een bouwvergunning (1e fase) te verlenen voor de aanleg van dit park. Alle personen van 18 jaar en ouder kunnen een bezwaarschrift indienen, ook als zij op hetzelfde adres wonen.

Het milieuvoordeel van het windpark Buren weegt niet op tegen de maatschappelijke en landschappelijke schade die het zal aanrichten. De verwachte geluidoverlast, de gezondheidsrisico’s, de schade aan flora en fauna en de waardevermindering van woningen in de wijde omtrek van het park baren ons grote zorgen.

Dien een bezwaarschrift in!

Gebruik het model-bezwaarschrift. Om het u gemakkelijk te maken hebben wij een model-bezwaarschrift gemaakt dat u alleen maar hoeft in te vullen en te ondertekenen. Klik op de link.

Wilt u het model-bezwaarschrift aanpassen aan uw eigen situatie? Download het model-bezwaarschrift en pas de tekst naar gelieven aan. Met wat knippen en plakken heeft u in korte tijd uw eigen bezwaarschrift opgesteld. Wij adviseren u om dat te doen.

Gaat u op vakantie of heeft u wat meer tijd nodig voor het opstellen van uw eigen bezwaarschrift? Stuur in dat geval een zogenaamd “pro forma bezwaarschrift” in vóór 31 juli. De gemeente Buren geeft u dan enkele weken uitstel voor het op papier zetten van uw bezwaren. Het model van dit “pro forma bezwaarschrift” kunt u downloaden door op de link te klikken.

Let op! U kunt uw bezwaarschrift of uw “pro forma bezwaarschrift” vóór 31 juli naar het actiecomité sturen of in de brievenbus doen: Veldstraat 2, 4033 AK Lienden. Wij zorgen er dan voor dat het op tijd op het gemeentehuis in Maurik wordt bezorgd. U kunt uw bezwaarschrift ook zelf recht-streeks naar het gemeentebestuur van Buren opsturen. Doe dat bij voorkeur per aangetekende post. Let op U dient dan een copie van de bouwvergunning mee te sturen!

Heeft u uw bezwaarschrift zelf ingestuurd? Laat het ons even weten: info@deklapvandemolen.nl

Blijf ons steunen, als de Betuwe u lief is!

Wij zijn er van overtuigd dat we de aanleg van dit windpark nog kunnen voorkomen. Daarbij hebben we wel uw steun nodig! Behalve door het indienen van een bezwaarschrift, kunt u ook helpen door een bijdrage te storten op bankrekeningnummer 101 347 413 van de stichting de Klap van de Molen te Kesteren, zodat we de noodzakelijke rechtsbijstand kunnen bekostigen. Heeft u een rechtsbijstandsverzekering die u wilt inschakelen? Laat het ons even weten. Samen staan we sterker!

Onderwerpen: Nieuws | 4 reacties »


« Vorige berichten Volgende berichten »